ENERGY
ENERGY
mond
© copyright, Energy mond, 2015
o nama
delatnost
download
Sistem kvaliteta
referenc lista

Stručnost i kvalitet

novosti
lokacija
e-mail
početna
administrator
Delatnost

Delatnost preduzeća Energy mond obuhvata izvođenje elektroenergetskih instalacija, Automatike i instalacija telekomunikacionih i signalnih sistema.

Elektroenergetika:

• Spoljni razvod električne energije naponskog nivoa do 20kV
• Transformatorske stanice naponskog nivoa do 20kV
• Instalacije spoljne, unutrašnje i dekorativne rasvete
• Instalacije kotlarnica i rashladnih podstanica
• Instalacija crpnih stanica
• Izrada razvodnih ormana i tabli za energetiku i automatiku
• Instalacija gromobranske zaštite i uzemljenja
• Dizel električni agregati i njihova prateća oprema i instalacija
• Uređaji za besprekidno napajanje (UPS)
• Kompenzacija reaktivne energije

Automatika:

• Instalacije elektromotornog pogona i automatskog upravljanja
• Instalacije centralnog sistema nadzora i upravljanja
• Instalacije za sistem "Pametne kuće"

Telekomunikacije i signalni sistemi:

• Telefonske i interfonske instalacije
• Računarske mreže (sistem strukturnog kabliranja)
• Sistem automatske detekcije i dojave požara
• Sistem video nadzora, protiv provale i kontrole pristupa
• Instalacije za prijem i distribuciju TV i radio signala i KDS-a
• Instalacije za prenos i obradu optičkih signala

Rukovodstvo preduzeća Energy mond je baziralo rad u preduzeću na timskoj saradnji što obezbeđuje kvaliteta radova i usluga, a isto tako brzo i kvalitetno rešavanje svih tehničkih i izvođačkih problema koji se mogu javiti. Naravno, individualna inicijativa i rešenja se posebno cene i podstiču u okviru preduzeća. Ovakvim konceptom je obezbeđena kvalitetna i ugodna atmosferu za rad zaposlenih kao i adekvatno vrednovanje njihovih stručnih kvaliteta.

Uvođenjem standard ISO 9001 u poslovanje preduzeća napravljen je još jedan korak više u obezbeđivanju kvaliteta radova i usluga, a time je povećano i zadovoljstvo naših klijenata.

Kroz razne seminare i predavanja, kao i kupovinom stručne literature obezbeđuje se stalno usavršavanje inženjerskog i tehničkog kadra.

Naročitu pažnju posvećujemo bezbednosti ljudi i zaštiti životne sredine. To obezbeđujemo korišćenjem kvalitetnih i atestiranih uređaja i materijala.

Bezbednost na radu je prioritet, tako da su naši ljudi na gradilištima obezbeđeni kompletnom zaštitnom opremom. Svi zaposleni, kao i saradnici koji izvode radove za naše potrebe, su prošli i obuku o bezbednosti i zdravlju  na radu. Zahvaljujući ovakvom odnosu prema bezbednosti, sa ponosom ističemo da od osnivanja firme nije bilo povreda na radu.